Juridic

Servicii juridice

CONSULTANTA

 • Acordarea de consultanta juridica referitoare la incheierea contractelor;

 • Formularea de opinii juridice in legatura cu incidenta legii romane asupra asupra procesului de incheiere si de executare a unor contracte internationale (de imprumut, de cesiune a dreptului de proprietate asupra actiunilor sau partilor sociale ale unei societatii comerciale din Romania, de constituire de garantii imobiliare sau mobiliare, de societate si altele);

 • Formularea de opinii juridice in vederea achizitionarii de imobile (constructii, terenuri);

ASISTAREA SI REPREZENTAREA

 • Asista la negociari pentru incheierea contractelor civile si comerciale ( vanzare-cumparare, comision, distributie, leasing, mandat, donatie, imprumut, locatiune, etc.)

 • Asistenta juridica cu titlu permanent in legatura cu activitatile societatilor comerciale (organizarea adunarilor generale ale actionarilor/asociatilor; organizarea intrunirilor consiliilor de administratie ; operatiuni cu actiuni sau parti sociale intre actionari sau asociati ori cu terti; incheierea contractelor pentru asigurarea utilitatilor; incheierea contractelor pentru sediile sociale/secundare; angajarea de personal);

ACHIZITII PUBLICE

 • Asistenta la incheirea de acte comerciale diverse;

 • Reprezentarea in instanta pentru litigii civile, comerciale si de munca;

 • Reprezentarea in fata organelor administrative;

 • Consultanta si asistenta pentru obtinerea si inregistrarea brevetelor de inventie , marci inregistrate, etichete la Oficiul de Stat pentru inventii si Marci-O.S.I.M.

SERVICII JURIDICE

 • Redactarea si certificarea de acte;

 • Infiintarea de societatii comerciale cu capital roman/strain;

 • Infiintarea de filiale si sucursale;

 • Modificari de acte constitutive ale societatii comerciale;

 • Divizarea societatilor comerciale;

 • Fuzionare societatilor comerciale;

 • Consultanta juridica in cadrul procedurii de dizolvare si lichidare a societatilor comerciale;

 • Consultanta juridica privind procedura de reorganizare si restructurare a societatilor comerciale;

 • Consultanta juridica privind regimul juridic al investitiilor straine in Romania;