Contabilitate

Contabilitate

Misiuni de tinere, organizare si conducere a contabilitatii

 • In cadrul acestor activitati se realizeaza lucrari care implica arhivarea documentelor justificative, contarea documentelor contabile justificative (partida dubla), realizarea registrelor jurnale obligatorii, a jurnalelor de TVA, listari contabile,contabilitae primara, consultanta privind circuitul documentelor contabile in cadrul fimei, consultant contabila, alte activitati.

Misiuni de intocmire a situatiilor financiare

 • In cadrul acestei misiuni se realizeaza intcomirea situatiilor financiare ale persoanelor juridice anualle sau semestriale continand setul de documente solicitate de lege: formular de bilant, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, fluxuri de numerar, note explicative.

Misiuni de expertiza contabila

 • Activitatile de expertiza contabila realizate sunt atat de natura judiciara (societatea fiind pe lista expertilor agreati de organele juridice ) cat si extrajudiciara.

Misiuni de consolidare a grupurilor de firme

 • Aceste activitati se adreseaza persoanelor afiliate care trebuie sau doresc ori sunt obligate sa isi consolideze anual situatiile financiare si cuprind lucrari de consultanta specifice premergatoare cat si de realizare a situatiilor financiare anuale.

Prezentare situatii financiare si alte lucrari catre AGA, CA

 • Aceasta activitate presupune prezentarea continului situatiilor financiare sau altor lucrari de anliza in cadrul adunarilor generale ale actionarilor sau asociatilor sau consillilor de administratie, clarificarea aspectelor ridicate de acest.

Acvititati de expertiza contabila in cadrul proiectelor europene

 • Aceste activitati cuprind verificarea activitatii contabile a proiectului, verificarea cererilor de rambursare a cheltuielilor si a TVA atat ale beneficiarului cat si a partenerilor.

Intocmirea declaratiilor fiscale

 • Se intocmesc si se prezinta conducerii agentului economic continutul declaratiilor fiscal lunare, trimestriale, esmestriale si anuale atat la bugetul de stat cat si la bugetele locale, la fondul de mediu etc. Se depun la organele abilitate de ghiseu sau online, optimizari fiscal.

Activitati in domeniul resurselor umane/salarizare

 • Cuprind intocmirea statelor de salarii, activitati privind completarea contractelor de munca, modificari/incetari ale contractelorde munca, administrare REVISAL, gestionare dosare de personal, alte actiivtati.

Activitati de reprezentare in fata organelor fiscale, ITM, banci, alte autoritati

 • Asistarea in fata organelor fiscale, ITM pe parcursul actiunilor de control, furnizarea de documente; in fata bancilor: furnizarea de analize, diverse raportari specifice solicitate de banca, obtinere credite, intocmire ordine de plata, alte activitati.

Contabilitate pentru liber profesionisti si PFA-uri

Avand o experienta de peste 15 ani in acest domeniu, oferim servicii de tinere a contabilitatii in partida simpla pentru:

 • liber profesionosti: avocati, notari, medici, arhitecti, societati civile profesionale s.a.;

 • personae fizice autorizate sau asociatii familial;

 • asistenta pe perioada controalelor, intocmire declaratii;

 • gestionare dosare personal;

 • alte activitati.