Servicii juridice:

Litigii comerciale

Firma noatra vă poate asista in toate procedurile contencioase de solutionare a litigiilor izvorand din relatiile comerciale pe care societatea dumneavoastra le desfăşoară cu terţii, incluzând aici şi redactarea tuturor documentelor necesare şi utile soluţionării litigiilor de către instanţele de judecată.

Achiziţii publice

Consilierea investitorilor privaţi şi instituţiilor publice, cu privire la toate aspectele implicate de derularea proiectelor de achiziţii publice şi de parteneriat public-privat. În ceea ce priveşte autorităţile contractante, acordăm consultanţă cu privire la pregătirea unor documentaţii de atribuire complexe şi derularea procedurilor de atribuire aferente, în timp ce operatorii economici beneficiază de experienţa dobândită în sectorul public pentru adaptarea ofertelor depuse la cerinţele din documentaţiile de atribuire.

Litigii de muncă

Domeniul relaţiilor de muncă a reprezentat întotdeauna puntea de legătură între dreptul comercial şi cel civil, aici găsim intotdeauna cele mai eficiente alternative pentru soluţionarea diverselor probleme aferente raportului angajatori-angajaţi şi reducerea procedeelor birocratice. În acest sens, Cabinetul de Avocatură Camelia Zamfir, reprezintă la cele mai înalte standarde profesionale interesele angajatorilor şi/sau angajaţilor în cadrul procedurilor litigioase decurgând din conflicte de muncă.

Plângeri contravenţionale

Asigurăm asistenţa juridică şi reprezentare în domeniul sancţiunilor contravenţionale, respectiv contestarea în instanţă a amenzilor prevăzute de legi comune (în domeniul comerţului cu amănuntul şi a celui cu ridicata, a producţiei de bunuri sau a transporturilor), dar şi a celor prevăzute de legi speciale (în domeniul construcţilor, deşeurilor menajere şi industriale, autorizaţiilor sanitar-veterinare, de mediu, etc.).

Registrul Comerţului

Cabinetul de Avocatură Camelia Zamfir ă oferă consultanţă juridică în orice probleme legate de constituirea, dezvoltarea activităţii sau suspendarea, dizolvarea ori înstrăinarea unei societăţi comerciale, precum şi în orice alt aspect privind modificarea statutului acesteia.

Contracte comerciale

Cabinetul de Avocatură Camelia Zamfir, a acumulat o experienţă semnificativă în redactarea tuturor tipurilor de contracte încheiate în prezent între persoane juridice sau fizice. Fiecare client are nevoile sale specifice şi, în acest sens, fiecare client trebuie tratat în mod particular. Tocmai de aceea, pentru clienţii noştri am creat o mare varietate de servicii privitoare la redactarea şi revizuirea de contracte, oferindu-le pentru fiecare situaţie aparte contractul care sa le apere cel mai bine interesele comerciale.

Asistenţă la încheierea contractelor, convenţiilor şi tranzacţiilor comerciale

Pentru a oferi clienţilor noştri soluţia completă în ceea ce priveşte relaţia lor cu partenerii de afaceri, le acordăm acestora în mod permanent consultanţă cu privire la forma şi conţinutul contractelor, precum şi asistenţă în negocierea, încheierea şi executarea acestora.

Litigii imobiliare

Cabinetul de Avocatură Camelia Zamfir oferă, atât persoanelor fizice, cât şi celor juridice, asistenţă în rezolvarea problemelor legate de dobândirea şi exercitarea dreptului de proprietate sau de folosinţă a imobilelor.

Rapoarte de consultanţă şi opinii legale

Cabinetul de Avocatură Camelia Zamfir, redactează la solicitările clienţilor săi rapoarte de consultanţă şi opinii legale asupra oricăror probleme şi aspecte ce ţin de diverse ramuri ale dreptului civil şi celui comercial. În acest sens, fie în cadrul unui abonament lunar, fie pe baza unei solicitări punctuale venite din partea clientului, vom realiza lucrarea dorită astfel încât aceasta să corespundă, atât din punct de vedere calitativ, cât şi cel al timpului alocat, cerinţelor şi nevoilor clientului.